หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 

 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562   15 พ.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเตม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   8 พ.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ (แบบ สขร 1)   17 เม.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 2/2562 ปีงบประมาณ 2562    4 เม.ย. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1)   12 มี.ค. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขายทอดตลาดรถไถฟาร์มแทร็กเตอร์ จำนวน ๓ คัน   13 ก.พ. 2562 166
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 (แบบ สขร.1)   5 ก.พ. 2562 450
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2562 ปีงบประมาณ 2562   31 ม.ค. 2562 118
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1)   16 ม.ค. 2562 140
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2562   15 ม.ค. 2562 74
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10