หน้าหลัก
ITA
LPA
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 

 
 
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2562 ปีงบประมาณ 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ ได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562 ปีงบประมาณ 2562  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562 ปีงบประมาณ 2562 ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 11.35 น. โดย คุณ กาญจนา นาสอ้าน

ผู้เข้าชม 97 ท่าน