หน้าหลัก
ITA
LPA
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 

 
 
 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

วันที่  10  มกราคม  2562  อบต.ลาดใหญ่  จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประจำปีงบประมาณ  2562  เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน  และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย  แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะส่งผลกระทบชีวิตและทรัพย์สิน

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 11.25 น. โดย คุณ กาญจนา นาสอ้าน

ผู้เข้าชม 406 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย